Najczęściej zadawane pytania

Gdzie znajdę harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych?

Gdzie zgłosić dzikie wysypisko śmieci?

Link: https://kontakt.ekosystem.wroc.pl/

Zakładka „Oczyszczanie miasta”, następnie w „Temacie wiadomości” wybrać „dzikie wysypiska” i uzupełnić pozostałe rubryki.

Dzikie wysypiska można zgłaszać również do Straży Miejskiej, tel. 986.