Rada Osiedla

Alina Drapella-Hermansdorfer
Przewodnicząca Rady Osiedla
Anna Badowska
Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla
Dobrosława Binkowska
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Damian Irek
Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla
Jakub Wolski
Skarbnik Osiedla
Barbara Babiszewska
Sekretarz Osiedla
Paweł Przystawa
Członek Zarządu Osiedla
Włodzimierz Sarniak
Członek Rady Osiedla
Piotr Ossowski
Członek Rady Osiedla
Patryk Ciechanowski-Mirek
Członek Rady Osiedla
Marek Jagiełło
Członek Rady Osiedla
Sebastian Lorenc
Członek Rady Osiedla
Katarzyna Obara-Kowalska
Członkini Rady Osiedla
Krzysztof Plewa
Członek Rady Osiedla