Wiadomości
Mamut scalony!

Od początku prac nad parkiem Mamuta największą przeszkodę w jego kompleksowej realizacji stanowiła prywatna działka, dzieląca cały teren na dwie niezależne części. Przechodziła nawet pod wałem przeciwpowodziowym, więc w sensie formalnym nie można było planować przejścia pomiędzy Polaną Profesorów a częścią, w której niebawem pojawi się Ciosek. Trwające blisko dwa lata zabiegi, związane z wykupem i zamianą tego kawałka ziemi, znalazły pomyślny finał z początkiem mijającego tygodnia. Aktem notarialnym działka została przejęta przez Urząd Miejski, co otwiera drogę do zagospodarowania całego pasa zieleni pomiędzy mostami przy Alei Piastów i przy ul. Solskiego.
Architektem dość złożonego pomysłu zamiany parceli był Sebastian Lorenc – radny miejski i wiceprzewodniczący Rady Osiedla, niemniej Wykonawcą tej operacji jest osoba prywatna, która tym samym stała się jednym z ważniejszych Sponsorów parku. Zgłaszając do WBO 2014 projekt zagospodarowania ówczesnych nieużytków i dzikich wysypisk śmieci na park wspólnotowy trudno było przewidzieć, jak wiele wyzwoli on wokół siebie dobrych emocji. Na ogół rzadko się myśli w kategoriach wspólnoty, ale przypadek parku Mamuta w pełni potwierdza sens obywatelskiego zaangażowania, nawet jeśli w oczekiwaniu na rezultaty trzeba się wykazać sporą dozą cierpliwości.
Składając wyrazy wdzięczności wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspomagali scalenie terenu – a zwłaszcza parkowemu Darczyńcy – Rada Osiedla wraz z Liderem Projektu zaprasza na uroczysty piknik Ślężański, którym wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej i biurem WBO zamierzamy oficjalnie otworzyć oporowski park wspólnotowy w budowie – 13 ha terenów zieleni przeznaczonych do rekreacji, wypoczynku i kontaktu ze sztuką.
Razem i z przytupem!
Informacja o terminie otwarcia pojawi się w najbliższym czasie…

Rada Osiedla Oporów

ARCHIWUM

Dodaj komentarz

NA SKRÓTY