Wiadomości
HydrOporów

We wtorek 17 kwietnia w gościnnych murach Centrum Historii Zajezdnia rozpoczęły się tygodniowe otwarte warsztaty projektowe z udziałem mieszkańców. Tematem poszukiwań jest optymalna a przy tym realistyczna koncepcja funkcjonowania parku sportowego przy ul. Harcerskiej. Sporo się o tym mówiło w minionych latach. W 2007 roku powstała nawet wstępna koncepcja zagospodarowania terenu ale brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wstrzymał dalsze prace aż na 6 lat. Potem już tylko nieliczni wierzyli w możliwość odrodzenia miejsca. Tym bardziej warto podkreślić zasługi RO poprzedniej kadencji, a zwłaszcza Sebastiana Lorenca, którzy w roku 2016 doprowadzili do otwarcia kąpieliska w wydzielonej części stawu. Nie rozwiązało to jednak problemu basenu, niszczejącego zaplecza oraz całego terenu zamykanego na kłódkę przez 10 miesięcy w roku.

Kolejnym przełomem w sprawie stała się decyzja Jacka Sutryka – dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia, który postanowił wesprzeć starania Rady Osiedla włączając się osobiście w organizację wspomnianych na wstępie warsztatów. Na etapie przygotowań ważnym atutem stała się współpraca nawiązana przez RO z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz przedstawicielami innych środowisk naukowych, takich jak Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy oraz AWF. Nie sposób też pominąć udziału Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu, które zorganizowało dla uczestników (i nie tylko) niezwykle interesujące szkolenie na temat naturalnych wód kąpielowych. Sprzymierzeńcami okazali się również aktywiści z fundacji Sąsiedzi bez Oporów. Wprawdzie z innym pomysłem, ale konsekwentnie naciskali na Departament, aby wyjść z ogólnej niemocy.

Warsztaty rozpoczęły się od wykładów. Dr Artur Kwaśniewski (PWr) w znakomitym stylu zapoznał zebranych z unikatowym charakterem historycznych parków sportowych Wrocławia, wśród których Oporów zajmuje ważną pozycję. Dr Maciej Stojak (PWr) mówił o współczesnych tendencjach rozwoju rekreacji rodzinnej, zwracając uwagę na te jej formy, które wymagają minimalnego wręcz zaplecza i nie ingerują w teren. Dr Jerzy Ładysz (UE) przedstawił niemal gotowe recepty dotyczące możliwości składania wniosków o dofinansowanie, wskazując jakie warunki powinny spełnić opracowania warsztatowe. Dr Ewa Podhajska (UP) zaproponowała konkretne gatunki roślin, mogących w sposób szybki i efektywny poprawić jakość powietrza; na koniec zaś Katarzyna Cyran (BRW) zapoznała zebranych z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po tej części pokrzepieni przepysznym ciastem uczestnicy warsztatów udali się na wizję lokalną, gdzie z kolei nieocenione okazało się doświadczenie oraz prezentowana przez Gospodarzy praktyczna znajomość problemów.

Popołudniowa burza mózgów przyciągnęła jeszcze większą liczbę uczestników. Przy stole dyrektora Jacka Sutryka obok prezesa Pawła Łozińskiego z Wrocławskiego Centrum Sportowego Spartan zasiedli oporowscy inżynierowie. Trudno się więc dziwić, że dyskusje szybko zeszły na tematy techniczne, prowadząc do pierwszych ustaleń i szkiców. Inne grupy również nie próżnowały. Na opracowanie koncepcji zespoły mają czas do wtorku 24 kwietnia, więc muszą się spieszyć. O 13.00 w Klubie Radnego w Sukiennicach rozpocznie się publiczna prezentacja prac oraz dyskusja połączona z głosowaniem. Warto przyjść, posłuchać, doradzić. Wesprzeć nasze starania i wybrać najlepszy wariant. Żeby historia naszego osiedla nie działa się bez nas!

Alina Drapella-Hermansdorfer

Rekomendacje projektowe

Więcej niż basen

Analiza efektywności wykorzystania przestrzeni

Miejski plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jordanowskiej i Harcerskiej we Wrocławiu

Uwarunkowania historyczne

HydrOporów – regulamin

Park sportowy jako element infrastruktury społecznej

Park sportowy jako element innowacyjnej gospodarki – aspekty wykonalności

ARCHIWUM

ZDJĘCIA

Dodaj komentarz

NA SKRÓTY