Wiadomości
HydrOporów: piłka w grze

W piątek 18 maja w Sali Sesyjnej w Sukiennicach odbyło się uroczyste podsumowanie warsztatów projektowych pt. „HydrOporów: stare/nowe kąpielisko w obliczu zmian klimatu” Dobrosława Binkowska – Przewodnicząca Zarządu Osiedla odczytała raport Komisji Oceniającej zwracając uwagę na szczególnie interesujące elementy poszczególnych prac. Podkreśliła ich wysoki poziom i złożyła zespołom projektowym podziękowania za zarysowanie różnych możliwości wykorzystania parku sportowego przy ul. Harcerskiej. Z ramienia Politechniki Wrocławskiej w spotkaniu wziął udział prodziekan Wydziału Architektury Paweł Pach, który nie tylko wręczał dyplomy ale też wspomógł technicznie miłą uroczystość sygnowania grafik opracowanych z okazji warsztatów. Podpisane i oprawione prace trafią do osiedlowej galerii sztuki a zgromadzone materiały studialne i projektowe zostały przekazane grupie roboczej powołanej przez Radę Osiedla podczas ostatniej sesji w dniu 21 maja. Grupa będzie wspomagać Departament Spraw Społecznych w kontynuowaniu prac, zgodnie z postulatami zawartymi w piśmie złożonym w tym samym dniu w kancelarii Rafała Dutkiewicza – Prezydenta Wrocławia. Zawiera ono podziękowanie za warsztaty wraz z prośbą o ciąg dalszy, a konkretnie przedstawienie  podczas tegorocznego pikniku (tj. 1 września) oficjalnego programu całorocznego udostępniania tego terenu. Czekamy teraz na podjęcie decyzji w sprawie studium wykonalności inwestycji polegającej na rewitalizacji parku sportowego przy ulicy Harcerskiej.

Tak więc – piłka nadal w grze…

Alina Drapella-Hermansdorfer

ARCHIWUM

Dodaj komentarz

NA SKRÓTY