Wiadomości
Z wizytą u Pana Prezydenta

W środę 17 kwietnia Pan Prezydent Jacek Sutryk spotkał się z przedstawicielami Rady Osiedla Oporów. W holu zastaliśmy Wrocka, który do tego stopnia się zadomowił w ratuszowych wnętrzach, że zupełnie nie zauważał oblegających go tłumów. Byliśmy drudzy z kolei i od razu dało się zauważyć, że skład prezydenckiej grupy operacyjnej dobierano pod kątem zgłoszonych wcześniej zagadnień. Nie wymieniam nazwisk z obawy, że mogą kogoś pominąć, ale zaproszone zostały osoby decyzyjne najwyższych szczebli UM. Rozmowy przebiegały w atmosferze rzeczowej i konstruktywnej, co zdaje się dobrze rokować na najbliższą przyszłość. Poruszyliśmy osiem tematów: od kontynuacji prac w parku Mamuta, oczekiwań odnośnie realizacji prac w parku sportowym Harcowisko, kształtowania przestrzeni publicznej wzdłuż ulicy Wiejskiej i jej kontynuacji w nowym mpz dotyczącym rejonu ul. Mokronoskiej i Avicenny, ochrony przed hałasem lotniczym, terminów budowy nawierzchni przy ul. Jordanowskiej, perspektyw dotyczących rozbudowy szkoły aż po zagadnienia komunikacji z mieszkańcami. Rzecz jasna, nie pominięto też kwestii adaptacji strychów nad siedzibą RO na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej. Opuszczaliśmy Ratusz po blisko dwóch godzinach z listą spotkań w wyłonionych wspólnie grupach tematycznych. Część spraw już się toczy, ale innym dopiero nadano (lub przyspieszono) bieg. A więc – będzie się działo.

Alina Drapella-Hermansdorfer

ARCHIWUM

Dodaj komentarz

NA SKRÓTY