Wiadomości
Relacja z 37. sesji Rady Osiedla Oporów

Do Wszystkich Mieszkańców Oporowa,

Po zamknięciu 37. Sesji Rady Osiedla czujemy się zobowiązani do złożenia kilku wyjaśnień Wszystkim Uczestnikom dzisiejszych obrad. Otóż –

Po pierwsze – składamy wyrazy uznania Obecnym za wspaniałe merytoryczne przygotowanie do dyskusji;

Po drugie – przepraszamy za nieporozumienie dotyczące godziny rozpoczęcia Sesji Rady Osiedla. Informacja o spotkaniu nieformalnym o godzinie 18.00 pojawiła się wyłącznie w wewnętrznej korespondencji członków Rady, gdyż mieliśmy do omówienia kilka spraw bieżących i chcieliśmy je rozpatrzyć przy okazji sesji, która miała się rozpocząć o godzinie 19.00. Przyznajemy, że informację zawartą w tym powiadomieniu można było poddać pewnej interpretacji, co się właśnie stało. Nie tylko mieszkańcy, którzy przyszli na godzinę 19.00, ale sama Przewodnicząca sesji została o godz. 18.02 postawiona w obliczu obrad rozpoczętych z godzinnym wyprzedzeniem;

Po trzecie – dziękujemy w imieniu Rady i własnym za koncyliacyjną postawę osób, które przychodząc na godzinę 19.00 nie znalazły dla siebie nawet miejsc siedzących, a mimo to wniosły w toczące się obrady chęć porozumienia i znalezienia rozwiązań uwzględniających interesy różnych stron.

Po czwarte – w pełni podzielamy pogląd Mieszkańców Oporowa o niedopuszczalnych praktykach Urzędu Miasta, który zezwala na rozwój nowych osiedli bez odpowiednio przygotowanej infrastruktury a następnie wskazuje Rady Osiedli jako organy właściwe do rozwiązywania sytuacji konfliktowych. W istocie jesteśmy organem pomocniczym Gminy, pozbawionym mocy decyzyjnej.

Po piąte – dziękujemy Osobom, które wyraziły zgodę na udział w pracach Grupy Działania powołanej podczas dzisiejszej Sesji. Grupa reprezentuje wszystkie strony i stanowiska, jakie się ujawniły w trakcie 37. Sesji Rady Osiedla Oporów. Celem Grupy jest doprowadzenie do przedstawienia przez Urząd Miasta spójnej strategii poprawy warunków bezpieczeństwa i obsługi komunikacyjnej w obszarze naszego Osiedla. Pozwólcie Państwo, że zaprosimy do niej jeszcze kilka osób, które wcześniej dały się poznać w podobnych kwestiach, jako rzecznicy Oporowa.

Po szóste – z uwagi na zbliżające się Święto Zmarłych – pierwsze spotkanie Grupy Roboczej planujemy na pierwszy tydzień listopada. W ciągu najbliższego tygodnia tekst uchwały wraz dostarczonymi przez Państwa załącznikami wpłynie do stosownych organów UM Wrocławia, a w tym do Departamentu Infrastruktury i Transportu, który odpowiada za zaistniałe niedogodności i który będziemy prosić o wyjaśnienia oraz konstruktywną współpracę;

Po siódme – korzystając z okazji, pragniemy w imieniu Rady Osiedla Oporów oraz Towarzystwa Przyjaciół Oporowa zaprosić Państwa na otwarcie parku kieszonkowego przy siedzibie Rady Osiedla na Wiejskiej 2/4, którego Sponsorem jest PPG Deco Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Nasze działania w tym zakresie wsparł Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Biuro Wody i Energii w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju. Ciesząc się z tego wspólnego sukcesu będziemy mogli kontynuować rozpoczętą dzisiaj wymianę poglądów przy zupie dyniowej, konkursach w rysowaniu kolorową kredą i innych atrakcjach dnia.

Zapraszamy zatem na spotkanie w niedzielę 27 października między godziną 14.00 a 16.00 na Łączkę przy Wiejskiej. Bądźmy tam razem. Solidarnie!

Alina Drapella-Hermansdorfer Przewodnicząca Rady Osiedla Oporów

Dobrosława Binkowska Przewodnicząca Zarządu Osiedla Oporów

ARCHIWUM

Dodaj komentarz

NA SKRÓTY