Rada Osiedla

Alina Drapella-Hermansdorfer
Przewodnicząca Rady Osiedla
Sebastian Lorenc
Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
Dobrosława Binkowska
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Damian Irek
Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla
Jakub Wolski
Sekretarz Osiedla
Paweł Przystawa
Skarbnik Osiedla
Barbara Babiszewska
Członkini Zarządu Osiedla
Karina Susik
Członkini Rady Osiedla
Barbara Mróz-Gorgoń
Członkini Rady Osiedla
Jolanta Charzewska-Miller
Członkini Rady Osiedla
Jakub Hetmańczuk
Członek Rady Osiedla
Krzysztof Plewa
Członek Rady Osiedla
Włodzimierz Sarniak
Członek Rady Osiedla
Renata Marko
Członkini Rady Osiedla
Patryk Ciechanowski-Mirek
Członek Rady Osiedla