Wiadomości
Miejska ulica Wiejska -

MIEJSKA ULICA WIEJSKA

Tytuł: MIEJSKA ULICA WIEJSKA – „SCHWARZENEGGER”
autorzy: ALICJA KOWALEWSKA, JAKUB HAFTKA

Podstawowym założeniem projektu jest stworzenie dla Państwa wolnych od hałasu miejsc odpoczynku oraz aktywności na świeżym powietrzu. Ponadto postaraliśmy się wnieść wartość edukacyjną w postaci przybliżenia problemów zachodzących zmian klimatu i wynikającą z tego wzmożoną potrzebą odprowadzania wody deszczowej (mulda chłonna) oraz pobudzenia lokalnej świadomości związanej z obiektem dziedzictwa kulturowo-historycznego (Dworek Oporowski).

Proste elementy małej architektury w taniej konstrukcji opartej na kamieniu i drewnie, rozplanowane są w sposób umożliwiający etapową realizację inwestycji. Dodatkowo mnogość sposobu wykończenia poszczególnych altan pozwala na dostosowanie funkcji i wyposażenia każdej z nich w drodze konsultacji społecznych.

Problem hałasu eliminowany jest użyciem gabionów – drucianych koszy wypełnionych kamieniami będących strukturą przegród. Wypełnienie stanowią dwie zewnętrzne warstwy ułożone z estetycznie wyglądającego materiału i przestrzeni wewnętrznej wysypanej ponownie wykorzystanym gruzem z odpadów budowlanych. Takie rozwiązanie cechuje się dużym współczynnikiem pochłaniania dźwięku, który wpadając pomiędzy kamienie nie przedostaje się na drugą stronę. Gabiony są w stanie wytłumić nawet dźwięk kosiarki.

Link do obrazów na Dysku Google: https://drive.google.com/drive/folders/1zxLEiDkKm_mG8olSORhrfuYSISl4FGJn?usp=sharing

ARCHIWUM

Dodaj komentarz

NA SKRÓTY