Wiadomości
Fundusz Osiedlowy
Szanowni Państwo,
Zarząd Osiedla Oporów informuje, że 19 listopada 2019 r. Rada Osiedla Oporów rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie inwestowania z Funduszu Osiedlowego w latach 2020-2021, zgodnie z pkt. 7 „Zasad subsydiarnego decydowania przez samorządy osiedlowe o realizacji osiedlowych inwestycji w latach 2020-2021 w ramach tzw. Funduszu Osiedlowego”.
Planowane wnioski inwestycyjne:
  1. Plac zabaw dla małych dzieci – w ramach projektu rozbudowy Parku Mamuta; lokalizacja – Polana Mamuta
  2. Rozbudowa istniejącego placu zabaw poprzez dodanie urządzeń zabawowych dla małych dzieci oraz dzieci starszych; lokalizacja – teren przy boisku MCS róg ul. Kadłubka i Al. Piastów .
  3. Rewitalizacja skwerku; lokalizacja – róg ul Solskiego i ul. Bukowskiego
Wynik konsultacji zadecyduje o układzie rangowym powyższych projektów oraz kolejności ich realizacji
Informacje o konsultacjach społecznych dystrybuowane poprzez:
  • umieszczenie informacji o konsultacjach w 3 gablotach informacyjnych Rady Osiedla
  • umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Rady Osiedla Oporów;
Sposoby przeprowadzania konsultacji oraz metody zbierania głosów mieszkańców:
  • spotkania bezpośrednie z mieszkańcami podczas dyżurów radnych w dniach 21.11.2019 oraz 28.11.2019 w siedzibie Rady Osiedla (notatki ze spotkania);
  • poprzez korespondencję mailową na adres oporow@osiedla.wroclaw.pl
  • ankietę elektroniczną znajdującą się na profilu społecznościowym oraz stronie internetowej www.oporow.info.pl od dnia 19 listopada 2019 r.
Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach. Konsultacje dobiegają końca 3 grudnia br.
ARCHIWUM

Dodaj komentarz

NA SKRÓTY