Wiadomości
Aktywność seniorów to ich sprawność i zdrowie
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu realizuje dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt „Aktywność seniorów to ich sprawność i zdrowie”.
W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki zostaną objęci wsparciem:
  • Ćwiczenia ruchowe: ćwiczenia z piłkami Eduball, Nordic Walking, ćwiczenia ogólnousprawniające poprawiające koordynację ruchów, gibkość, siłę i wytrzymałość mięśni.
  • Wykłady z zakresu: biologii starzenia się, profilaktyki zdrowia, schorzeń osób w okresie starości, żywienia, psychologii starzenia się, aktywności fizycznej osób starszych.
  • Diagnoza kondycji biologicznej: ocena sprawności i wydolności fizycznej, równowagi, ocena budowy i składu ciała, monitorowanie aktywności fizycznej.
  • Podstawy informatyki: wykorzystanie tabletów do oceny i monitorowania aktywności fizycznej.

Do projektu mogą zakwalifikować się osoby, które ukończyły 60 rok życia.

Chętne osoby prosimy o zgłoszenia telefoniczne: 71 347 33 63; 728 912 908; 501 449 906 lub mailowe: as@awf.wroc.pl.
ARCHIWUM

Dodaj komentarz

NA SKRÓTY